Przyszłość zaczyna się dziś

Dla ORPEG-u przeprowadziliśmy warsztaty transmitowane na żywo. W zajęciach brały dzieci ze szkolnych punktów konsultacyjnych rozlokowanych w różnych krajach. W Warszawie obecna była grupa dzieci w odpowiednim wieku. Dzieci w poszczególnych krajach brały aktywny udział w grach, zabawach i eksperymentach wykonywanych podczas zajęć. Zajęcia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony dzieci, jak i nauczycieli.