Przyszłość zaczyna się dziś

Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych, jest sztuka obudzenia w uczniu kreatywności, przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych.

Albert Einstein

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dzieci o historii naszego kraju, zapoznanie ich z wybitnymi postaciami i ważnymi wydarzeniami związanymi z naszą historią oraz wzbudzenie ich ciekawości, zainspirowanie i zmotywowanie do dalszej nauki.

Warsztaty prowadzone przez Fundację Nasza Historia łączą zabawę z nauką. Są znakomitą formą edukacji nieformalnej.