Przyszłość zaczyna się dziś

null  Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie 

i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

Albert Einstein

Nasza Historia to grupa osób, które na różnych etapach swojego życia zajmowały się, zajmują, ale przede wszystkim pasjonują edukacją, w tym edukacją historyczną. Uważamy, że umiejętne połączenie tematów historycznych z różnymi dziedzinami sztuki może stanowić nie tylko doskonałą zabawę, ale również dobrą lekcję historii dla dzieci i młodzieży.

Cele statutowe fundacji:

- popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w następujących obszarach: edukacji, historii, kultury, nauki, oświaty, wychowania, praw człowieka, rozwoju regionalnego i lokalnego

- edukacja historyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja ma przybliżać dzieciom i dorosłym ważne wydarzenia historycznego, kulturalne i tradycję kraju. Fundacja ma na celu przybliżenie historii Polakom mieszkającym poza granicami oraz cudzoziemcom

- promowanie idei wolontariatu jako postawy społecznej

- propagowanie wartości rodziny